YUVARLAK PANEL LEDLER

[:tr]

YUVARLAK SLIM PANEL LEDLER

3WATT SLIM PANEL LED
6WATT SLIM PANEL LED
12WATT SLIM PANEL LED
15WATT SLIM PANEL LED
18WATT SLIM PANEL LED
20WATT SLIM PANEL LED

YUVARLAK LED DOWNLIGHTLAR

 

18WATT 2700K LED DOWNLIGHT

18WATT 4000K LED DOWNLIGHT

18WATT 6500K LED DOWNLIGHT

 [:]